محلول نقره پاک

چاپ
محلول نقره پاک باآسان ترین روش در حال حاضریکی از با کیفییت ترین کالا جهت براق نمودن نقره جات محسوب میشود.درایران این کالا با فرمولاسیون انحصاری توسط شرکت محک تهیه و تولید گردیده است. درسه دهه اخیردر اکثرکارگاههای نقره سازی استادکاران، گالری داران و نیز دارندگان خانگی نقره جات جهت پرداخت کاری جلای نقره از مواد غیر کارامد و با روش های سنتی همچون آب نارنج جوهر لیمو و در مواقعی نیز از محلول آمونیاک، اسیدسولفوریک و حتی محلول سیانور مورد استفاده قرار میدادند این عناصر و روش های قدیمی نه تنها کیفییت لازم را نداشت بلکه در مواردی توام با خطرات وعوارض ناگواری جزاتلاف وقت نبود. با اتکا به دستاوردها و تحقیقات علمی و با اندازه های دقیق پیدایش نقره پاک طرحی نو پدیدار گشت تا کدری و سیاهی نقرحات فوری زدوده گردیده در ظرف ۳۰ثانیه نقره جات جلا خاصی بیابد با این سهولت و نتایج عالی نقره پاک توجه بسیاری در داخل و خارج جلب گردید واین کالا با اقبال خوبی مواجهه گردید. نقره پاک در اندازه های ۱۰۰۰میلی گرمی ۵۰۰ و نیز دراندازه های ۱۳۰میلی و ۶۰ میلی گرمی در سراسر کشور توسط فروشگاه های فروش نقره و نیز فروشگاه های آن لاین اینترنتی در دسترس میباشد.