اسپری واکس داشبورد

چاپ
اسپری واکس حرفه ای محک:محلولی است غلیظ و سفید رنگ با ده رایحه مختلف ومحافظ که برای داخل و خارج خودرو با بهترین کیفیت مورد استفاده قرار میگیرد.اسپری داشبورد محک باایجاد سطحی نرم و محافظ اشعه٬ بدون بر جاگذاشتن هر گونه لک و یا سفیدک وضد گردوخاک غلیط با بهترین کیفییت ویژه کارواش و عمده فروشان در ظرفهای 500 گرمی افشانه و 4لیتری واندازه های20لیتری(ویژه کارواش) آماده تحویل می باشد. محک را محک بزنید و کیفیت آنرا به دوستان خود بگویید.