روش خرید محصول

چاپ
لطفا با شماره 09359115359 با مدیریت آقای حمید خلیلی تماس حاصل نمائید.درصورت ثبت سفارش وتهیه محصول نقره پاک (جهت مصارف کاری وخانگی) به نزدیکترین نمایندگی های شرکت که نشانی در سایت قرار گرفته مراجعه نمائید.در شهر تهران جهت تحویل درب منزل یامحل کار با شماره 09121127184 به نام آقای علی ذوالفقاری تماس حاصل نمائید.