محلول موتور شویی

چاپ
محلول موتور شویی محک با قابلییت اضافه گردیدن تا دو برابر آب به آن محلولی استثنایی و کم نظیر از گروه تولیدی محک!لازم به ذکر است با قدرت و اکتیو بالا این محلول پس از چند دقیقه از اسپری سطوح چرب و دوده و گریس و کلیه سیاهی هاونیزتمام چرک های مانده بر روی موتور براحتی پاک و ایزوله گردیده در نتیجه تمام قسمت های چرب و دودآلود بدنه موتور بدون هیج کدورتی به سطحی درخشان و تمیز تبدیل میگردد.این محلول در ظرفهای بیست لیتری آماده تحویل به سراسر ایران میباشد.نتیجه حاصل از کاربرد این محلول کاملا وصد در صد تضمینی میباشد. محک را محک بزنید و کیفیت آنرا به دوستان خود بگویید.