ذغاب آزمایشگاهی عیار شده و بی رنگ و بی بو محک محلولی است حرفه یی و تخصصی در صنایع مختلف از جمله در صنایع طلا و جواهرسازی جهت پرداخت کاری زیورآلات طلا نقره.... مورد استفاده استاد کاران این حرفه قرار میگیرد. ویژه گیها: -شستشو وجلا هر چه بیشتر و رفع کامل کلیه سیاهی ها بعد از اتمام کار ریخته گری تعمیرات وسازندگی زیورآلات طلا نقره. -زدودن هر گونه سیاهی و نیز شیره ودوده بجا مانده در سطوح ومنافذ ریز کار که از ضایعات اسید بوریک و بوره ایجاد میگردد. طرز مصرف: در کاسه یی مسی(الزاما مسی)یک واحد از ذغاب محک را با هشت برابر آب در حال جوش حل نمایید و قطعه را پس تابانیدن در آن بیندازید بگذارید چند لحظه بجوشد سپس (بدون کاربرد گیره آهنی) با قطعه ای چوب آن را بیرون بیاورید. توجه!با یک بار ذغاب کاری نتیجه کامل از محک حاصل میگردد.( نیاز به تکرار این عمل نمیباشد)