شوره دودی و شوره قلم سبز زرگری با بهترین کیفییت وبابالاتربن فرمولاسیون توسط محک عرضه میگردد.