محلول تنکار

چاپ
فلکس سولدار یا محلول تنکار محک محصولی است شیمیایی که با هدف تمیزکاری سطوح وکمک به ایجاد اتصالی سالم و کامل تهیه گردیده به عنوان روان کننده در جوشکاری های طلا جواهر نقره...توسط استاد کاران و هنرجویان این حرفه کاربرد فراوانی دارد. ویژه گی: -کمک به روندگی هرچه بهتر و راحت تر لحیم در درز اتصال خصوصا در جوشکاری های ظریف و حساس. -عدم ایجاد سیاهی و یا ضایعه در نقطه ذوب و اتصال لحیم. -برخلاف تنکارهای سنتی و رایج محلول فلاکس سولدار هر بار آماده مصرف می‌باشد و نیازی به جوشانیدن ندارد. لطفا توجه نمایید: -عملیات جوشکاری را همواره در فضای تهویه دار انجام دهید. -پس از مصرف محلول را همواره در ظرفی درپوش دار حفظ ونگهداری نمایید.