چرا طلا پاک؟ زیور آلات طلا جواهر تحت تاثیر یون های آب و هوا و نیز متاثر از ناخالصی هایی چون مس برنج نقره به مرور کدرگردیده تلالو و جلا اولیه خود را از دست می دهند. محلول پاک کننده طلا پاک درخشندگی را فوری و برق آسا به زیورآلات طلا جواهر و نقره باز می‌گرداند.