متن نمونه :محلول انژکتورشور محک با قابلیت ترکیب در آب از مواد غیر نفتی تولید گردیده و هیچ آسیبی به قطعه نمی رساند درآب براحتی حل میگردد؛ زنگاره ها و سیاهی های نفود کرده در منافذ را براحتی زدوده جرم های موجود در سوزن های انژکتور را ایزوله مینماید. با این قابلیت و جرم زدایی قوی و موثر بدون هیج آسیبی به قطعه با بهترین نتیجه از این محلول کیفیت مطلوب را در محک ملاحظه خواهید نمود. محک در بطری های یک لیتری آماده عرضه میباشد.